Co to jest Bydgoska Karta Miejska?

Bydgoska Karta Miejska jest kartą, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej.

Bydgoska Karta Miejska ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. Wewnątrz karty znajduje się elektroniczny układ pamięciowy, na którym zapisywane są dane użytkownika karty oraz elektroniczne bilety komunikacji.

Bydgoska Karta Miejska jest kartą zbliżeniową (bezstykową) co oznacza, że aby z niej skorzystać (kupić bilet, sprawdzić ważność biletu) wystarczy ją zbliżyć do odpowiedniego urządzenia, które ją odczyta (automat biletowy, terminal w punkcie sprzedaży biletów, tzw. sprawdzarka używana przez kontrolerów biletów).

System w ramach którego działa Bydgoska Karta Miejska pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika różnych usług. W przyszłości karta pozwoli na dostęp do różnych instytucji (prywatnych i publicznych). Kartą będzie można płacić np. za wejścia na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe oferowane przez miasto.