Jak korzystać z Bydgoskiej Karty Miejskiej?

Aby skorzystać z Bydgoskiej Karty Miejskiej jako biletu komunikacji miejskiej, należy zakodować na niej bilet elektroniczny. Bilety można kodować w automatach biletowych, kasownikach biletowych, punktach sprzedaży oraz w COK.

Kartę z zakodowanym na niej biletem należy mieć przy sobie w trakcie korzystania z przejazdów komunikacją miejską i okazywać do kontroli służbom odpowiedzialnym za kontrolę biletów. Karty nie trzeba „kasować” przy wejściu do pojazdu.

UWAGA ! Kartą imienną może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane zostały na niej zapisane. Karta bez zakodowanego na niej ważnego biletu nie upoważnia do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W przypadku posługiwania się kartą imienną z zakupionym biletem ulgowym, pasażer zobowiązany jest do okazania podczas kontroli ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.