Czy okazanie kontrolerowi karty płatniczej, którą dokonałem zakupu biletu w kasowniku biletowym jest dla mnie bezpieczne?

Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w kasowniku biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w systemie centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do kasownika biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w systemie centralnym. Kontroler otrzymuje z systemu centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.