Czy dokonując zakupu biletu w nowych kasownikach biletowych w pojazdach otrzymam papierowy bilet?
14 stycznia 2019

Kasowniki biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w kasowniku biletowym. 

Aby zakupić bilet w kasowniku biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN).

Dodatkowo kasowniki biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w systemie centralnym do karty Bydgoska Karta Miejska,
  • zakodowanie na karcie Bydgoska Karta Miejska biletów zakupionych na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl.