Użytkownik, który posiada w portalu BKM spersonalizowane konto oraz uprzednio zarejestrowaną kartę płatniczą, ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia skróconego numeru karty płatniczej. Portal BKM nie przetwarza pełnych numerów kart płatniczych.

Podgląd skróconego numeru karty użytkownik może uzyskać po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu”. Następnie po kliknięciu na wybraną etykietę karty oraz skorzystania z przycisku „przypomnij numer karty” zostanie zaprezentowany użytkownikowi jej skrócony numer.

Skrócony numer karty jest prezentowany użytkownikowi w postaci pierwszych i ostatnich czterech numerów karty.

W ramach opcji edycji karty w portalu BKM pasażer ma również możliwość edycji etykiety karty, jak również usunięcia karty z profilu konta.

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji spersonalizowanego konta i przypisania do niego zbliżeniowej karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego. W celu rejestracji konta należy wybrać na górnej belce dostępnej na ekranie głównym portalu BKM opcję „Zaloguj/Załóż konto” a na kolejnym ekranie kliknąć przycisk „Załóż konto”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM. Następnie użytkownik potwierdza fakt zapoznania się
z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin serwisu” oraz klika przycisk „Zarejestruj”.

Na kolejnym ekranie portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji konta powiązanego z kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. Użytkownik może zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Twoje karty”.

Ceny biletów jednorazowych i czasowych - TUTAJ

Ceny biletów okresowych - TUTAJ

Bydgoska Karta Miejska jest kartą, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej.

Bydgoska Karta Miejska ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. Wewnątrz karty znajduje się elektroniczny układ pamięciowy, na którym zapisywane są dane użytkownika karty oraz elektroniczne bilety komunikacji.

Bydgoska Karta Miejska jest kartą zbliżeniową (bezstykową) co oznacza, że aby z niej skorzystać (kupić bilet, sprawdzić ważność biletu) wystarczy ją zbliżyć do odpowiedniego urządzenia, które ją odczyta (automat biletowy, terminal w punkcie sprzedaży biletów, tzw. sprawdzarka używana przez kontrolerów biletów).

System w ramach którego działa Bydgoska Karta Miejska pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika różnych usług. W przyszłości karta pozwoli na dostęp do różnych instytucji (prywatnych i publicznych). Kartą będzie można płacić np. za wejścia na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe oferowane przez miasto.

Bydgoska Karta Miejska jest wydawana bezpłatnie (dotyczy to wyłącznie pierwszej karty). Aby otrzymać Bydgoską Kartę Miejską należy złożyć wniosek o wydanie karty. Wnioski można składać osobiście w Centrum Obsługi Klienta (COK) lub za pośrednictwem strony internetowej: www.bydgoskakartamiejska.com.pl

Po złożeniu wniosku, kartę można odebrać osobiście w Centrum Obsługi Klienta, w zależności od miejsca złożenia wniosku.

UWAGA! W przypadku wniosku składanego przez Internet, kartę można odebrać wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta. Bydgoska Karta Miejska jako nośnik biletów komunikacji miejskiej może być wydana jako karta imienna lub na okaziciela.

W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 x 3 cm (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji karty można również wykonać nieodpłatnie w COK.

Wypełniony wniosek można złożyć w Centrum Obsługi Klienta (COK) - informacje dotyczące COK - kliknij TUTAJ

Aby skorzystać z Bydgoskiej Karty Miejskiej jako biletu komunikacji miejskiej, należy zakodować na niej bilet elektroniczny. Bilety można kodować w automatach biletowych, kasownikach biletowych, punktach sprzedaży oraz w COK.

Kartę z zakodowanym na niej biletem należy mieć przy sobie w trakcie korzystania z przejazdów komunikacją miejską i okazywać do kontroli służbom odpowiedzialnym za kontrolę biletów. Karty nie trzeba „kasować” przy wejściu do pojazdu.

UWAGA ! Kartą imienną może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane zostały na niej zapisane. Karta bez zakodowanego na niej ważnego biletu nie upoważnia do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W przypadku posługiwania się kartą imienną z zakupionym biletem ulgowym, pasażer zobowiązany jest do okazania podczas kontroli ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

Na Bydgoskiej Karcie Miejskiej kodowane są wyłącznie bilety okresowe tj. 14-, 30-, 90-dniowe oraz miesięczne i semestralne.

Bilety jednorazowe i czasowe dostępne są w formie papierowej w automatach biletowych oraz w oznaczonych punktach handlowych. Ponadto bilety jednorazowe i czasowe dostępne są w formie elektronicznej podczas zakupu w systemie sprzedaży telefonicznej SkyCash.

Aktualna lista cen i rodzajów biletów - kliknij TUTAJ

 

Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w kasowniku biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w systemie centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do kasownika biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w systemie centralnym. Kontroler otrzymuje z systemu centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

Kasowniki biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w kasowniku biletowym. 

Aby zakupić bilet w kasowniku biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN).

Dodatkowo kasowniki biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w systemie centralnym do karty Bydgoska Karta Miejska,
  • zakodowanie na karcie Bydgoska Karta Miejska biletów zakupionych na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl.