Co w przypadku, gdy użytkownik nie pamięta jaką kartę płatniczą zarejestrował w portalu BKM?

Użytkownik, który posiada w portalu BKM spersonalizowane konto oraz uprzednio zarejestrowaną kartę płatniczą, ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia skróconego numeru karty płatniczej. Portal BKM nie przetwarza pełnych numerów kart płatniczych.

Podgląd skróconego numeru karty użytkownik może uzyskać po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu”. Następnie po kliknięciu na wybraną etykietę karty oraz skorzystania z przycisku „przypomnij numer karty” zostanie zaprezentowany użytkownikowi jej skrócony numer.

Skrócony numer karty jest prezentowany użytkownikowi w postaci pierwszych i ostatnich czterech numerów karty.

W ramach opcji edycji karty w portalu BKM pasażer ma również możliwość edycji etykiety karty, jak również usunięcia karty z profilu konta.