Jak zarejestrować w portalu BKM nowe konto powiązane z kartą płatniczą będącą identyfikatorem biletu okresowego?

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji spersonalizowanego konta i przypisania do niego zbliżeniowej karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego. W celu rejestracji konta należy wybrać na górnej belce dostępnej na ekranie głównym portalu BKM opcję „Zaloguj/Załóż konto” a na kolejnym ekranie kliknąć przycisk „Załóż konto”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM. Następnie użytkownik potwierdza fakt zapoznania się
z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin serwisu” oraz klika przycisk „Zarejestruj”.

Na kolejnym ekranie portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji konta powiązanego z kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. Użytkownik może zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Twoje karty”.